top of page

Kastrování psa a feny

Kastrace je jeden z nejběžnějších veterinárních úkonů. Jedná se o rutinní zákrok, při kterém odstraňujeme u fen vaječníky s dělohou laparotomicky (otevíráme dutinu břišní ve střední linii) a varlata u psů preskrotální metodou (zákrok, kdy je veden jeden řez před šourkem).

Výhody kastrace feny

Kastrace feny má mnohá pozitiva. U starších nekastrovaných fen je zvýšené riziko pro rozvoj pyometry (zánětu dělohy) a není to zdaleka jediný důvod, proč kastraci podstoupit. Mezi další benefity kastrace patří také výrazné snížení rizika cukrovky v pozdějším věku a prevence rakoviny mléčné žlázy. Dále tím zamezíme opakující se falešné březosti, která je pro fenu velice zatěžující a bývá spojená s pseudolaktací či dokonce zánětem mléčné žlázy.


Výhody kastrace psa

U psů po kastraci dochází k celkovému zklidnění temperamentu, a navíc zamezíme nechtěnému nakrytí feny, teritoriálnímu chování, značkování, utíkání za hárajícími fenami. Je to také prevence benigní hyperplazie (nezhoubné zvětšení) prostaty a nádorů varlat. Ke kastraci se také přistupuje, pokud nedojde k sestoupení varlat a štěně je starší 4 měsíců. 

Do 16. týdne věku psa lze ještě zkusit medikamentózní terapii. Pokud se nesestouplé varle neodstraní, následnou komplikací může být testikulární torze nebo nádory varlat. Kryptorchismus (porucha sestupu varlat) je dědičné onemocnění, proto by měly být odstraněny obě varlata zároveň.


kastrování psa nebo feny

Jak zákrok probíhá?

Před samotným zákrokem si vás nejprve pozveme na konzultaci a předoperační vyšetření, kde na základě výsledků probereme průběh zákroku a pooperační péči. Nejvhodnější doba pro kastraci je u fen po prvním hárání. Nejdříve měsíc po hárání a nejpozději měsíc před dalším očekávaným háráním. Zákroku předchází dodržení minimálně 12ti hodinové hladovky, kvůli snížení rizika zvracení po anestezii. Ráno si od vás pejska převezmeme a odpoledne, plně probuzeného si zase vyzvednete. Používáme šetrnou anestezii a pejsky necháváme nějaký čas v klidu ve vyhřívaných boxech, aby měli čas se trochu zotavit. Druhý den si vás pozveme na kontrolní vyšetření. Stehy vybíráme, dle stavu rány, 7 až 10 dní po zákroku.

 


Výhody kastrace výrazně převyšují občasné komplikace spojené se zákrokem. Možná rizika spojená s anestézii minimalizujeme pečlivým předoperačním vyšetřením, kde posoudíme celkový zdravotní stav. Máte další otázky? Neváhejte nás kontaktovat telefonicky nebo nám napsat na náš email.Comentarios


bottom of page